เอกสารที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม

การประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯ 2553

ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s